قوانین و مقررات

  • رسته های مصوب / کد آیسیک / متراژ

رسته های مصوب قابل بررسی بمنظور صدور پروانه کسب که دارای مصوبه کمیسیون نظارت و کد آیسیک مشخص می باشند و متراژ مورد نظر برای هر یک و نیز الحاقات جانبی هر رسته عبارتند از :

ردیف

نام رسته

مصوبه

کمیسیون نظارت

نوع صنف

کد آیسیک

الحاقات جانبی

حداقل متراژ قابل رعایت

تاریخ مصوبه

بند مصوبه

دفتر کار

ملحقات

1

تولید فرش و قالی دستباف

 

 

تولیدی

172411

کارگاه های متمرکز

سرویس بهداشتی

30 مترمربع

 

کارگاه های غیر متمرکز

-

دلخواه با فضای حداقل سه دار

 

2

تعمیر و رفوی فرش

 

 

خدمات فنی

526050

 

12 مترمربع

 

3

پرداخت کار قالی یا فرش

 

 

تولیدی

172412

 

12 مترمربع

 

4

آموزش قالی بافی یا فرش

 

 

تولیدی

809022

 

80 مترمربع

 

5

پادری بافی

 

 

تولیدی

172911

سرویس بهداشتی

30 مترمربع

 

6

چله دوانی و دارکش قالی یا فرش

 

 

تولیدی

172413

 

12 مترمربع

 

7

طراحی و نقشه کشی قالی

 

 

خدمات فنی

749814

 

12 مترمربع

 

8

فراوری ابریشم

 

 

تولیدی

171111

 

30 مترمربع

 

9

فراوری پشم و تولید نخهای پشمی

 

 

تولیدی

171112

 

30 مترمربع

 

10

حلاجی و فراوری پنبه و تولید نخهای پنبه ای

 

 

تولیدی

171113

 

12 مترمربع

 

 11

رنگرزی و شستشوی نخ خامه – کرک و پشم و ابریشم ( مواد اولیه فرش و تابلو فرش )

 

 

تولیدی

171212

سرویس بهداشتی

30 متر مربع

 

 

توضیحات لازم:

1-کلیه متقاضیان اخذ چند پروانه کسب در یک مکان ، ضمن رعایت ضوابط مربوط به هر رسته می توانند بیش از یک پروانه در یک مکان در رسته های فوق دریافت داشته و از ملحقات واحد استفاده نمایند.

 

  • کالاها و خدمات قابل عرضه / وسايل ، ابزاركار و لوازم جانبی / تجهیزات و تاسیسات ایمنی ، بهداشتی و انتظامی

کالاها و خدمات قابل عرضه در واحدهای صنفی تحت پوشش و وسايل ، ابزاركار و لوازم جانبی و نیز تجهیزات و تاسیسات ایمنی، بهداشتی و انتظامی لازم برای هر رسته به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف

نام رسته

کالاها و خدمات قابل عرضه

وسايل ، ابزاركار و لوازم جانبی

تجهیزات و تاسیسات ایمنی، بهداشتی و انتظامی

1

تولید فرش و قالی دستباف

انواع فرش و تابلو فرش

- لوازم و ابزار کار مورد نیاز

 

 

 

 

- کپسول آتش نشانی

- جعبه کمک های اولیه

- تهویه

 

 

2

تعمیر و رفوی فرش

 

- لوازم و ابزار کار مورد نیاز

 

- کپسول آتش نشانی

- جعبه کمک های اولیه

- تهویه مطبوع ( فن تخلیه هوا )

 

 

3

پرداخت کار قالی یا فرش

 

- لوازم و ابزار کار مورد نیاز

- کپسول آتش نشانی

- جعبه کمک های اولیه

- تهویه

4

آموزش قالی بافی یا فرش

 

- لوازم و ابزار کار مورد نیاز

- کپسول آتش نشانی

- جعبه کمک های اولیه

 

5

پادری بافی

 

- لوازم و ابزار کار مورد نیاز

- کپسول آتش نشانی

- جعبه کمک های اولیه

- تهویه

6

چله دوانی و دارکش قالی یا فرش

 

- لوازم و ابزار کار مورد نیاز

- کپسول آتش نشانی

- جعبه کمک های اولیه

- تهویه

7

طراحی و نقشه کشی قالی

 

- لوازم و ابزار کار مورد نیاز

- کپسول آتش نشانی

- جعبه کمک های اولیه

 

8

فراوری ابریشم

 

- لوازم و ابزار کار مورد نیاز

- کپسول آتش نشانی

- جعبه کمک های اولیه

- تهویه

9

فراوری پشم و تولید نخهای پشمی

 

- لوازم و ابزار کار مورد نیاز

- کپسول آتش نشانی

- جعبه کمک های اولیه

- تهویه

10

حلاجی و فراوری پنبه و تولید نخهای پنبه ای

 

- لوازم و ابزار کار مورد نیاز

- کپسول آتش نشانی

- جعبه کمک های اولیه

- تهویه

11

رنگرزی و شستشوی نخ خامه – کرک و پشم و ابریشم ( مواد اولیه فرش و تابلو فرش )

 

- لوازم و ابزار کار مورد نیاز

- کپسول آتش نشانی

- جعبه کمک های اولیه

- تهویه

 

1- افراد مشمول ماده 79 قانون نظام صنفی که از طریق ادارات صنعت ، معدن و تجارت در حال اخذ پروانه کسب بوده و یا پروانه کسب اخذ نموده اند (خانواده محترم شهداء ، جانبازان و آزادگان) نیز موظف به اجرای ضوابط خاص اتحادیه می باشند.

2- در صورت تعدد شکایات از واحدهای صنفی و احراز تخلف افراد صنفی بیش از سه بار ، عدم مراجعه متشاکی و بی اعتنایی به احضاریه اتحادیه ، اتحادیه می تواند به استناد آئین نامه اجرایی ماده 28 قانون نظام صنفی ( تعطیلی موقت از یک هقته الی شش ماه ) با متخلف برخورد قانونی نماید.

3- افرادی که تغییر مکان ، تغییر شغل یا انصراف از شغل دارند می بایست یک ماه قبل با هماهنگی اتحادیه با انجام اقداماتی نظیر نصب پارچه در سردرب واحد صنفی اطلاع رسانی به مردم داشته باشند .

4- کلیه بافندگان تحت پوشش اعضاء می بایست نسبت به کددار کردن دارهای خود از طریق اتحادیه اقدام نمایند.

5- کلیه بافندگان تحت پوشش اعضاء همچنین کلیه بافندگان دارنده کارت شناسایی از اتحادیه می بایست نسبت به دریافت شناسنامه فرش بر اساس تاکیدات تامین اجتماعی از طریق اتحادیه اقدام نمایند.

6- کلیه بافندگان تحت پوشش اعضاء همچنین کلیه بافندگان دارنده کارت شناسایی از اتحادیه می بایست با هماهنگی اتحادیه در اتمام کار فرش های تولید شده را از دار جدا نمایند و در غیر این صورت اتحادیه از ارائه خدماتی نظیر صدور شناسنامه خودداری می نماید.

7 – اتحادیه بابت انجام خدمات مذکور در قالب خدمات غیر موظف از هر بافنده تحت پوشش اعضای اتحادیه بافندگان کارگاهی و خانگی) مبلغ - ریال به ازای هر دوسال دریافت می نماید.

8- حق عضویت دارندگان پروانه کسب مبلغ - ریال (کارگاه های متمرکز و غیر متمرکز و سایر حرف مربوطه ) و ورودی - تعیین می گردد.